Services List

  • Home
  • /
  • Services List

Stručni nadzor

Stručni nadzor se provodi na temelju važećih hrvatskih zakona i uključuje kontrolu i praćenje kvalitete i dinamike radova, vođenje i kontrolu potrebne građevinske dokumentacije, te rješavanje eventualnih problema s izvođačimaa.

Read More

Projektiranje

U suradnji s našim partnerima pružamo usluge projektiranja, od konceptualnog rješenja i idejnog projekta do glavnog i izvedbenog projekta za sve stambeno – poslovne građevine, poljoprivredne građevine i industrijske građevine.

Read More

Legalizacija zgrada

Nudimo usluge izrade snimaka izvedenog stanja u svrhu legalizacije bespravno izgrađenih zgrada svih vrsta sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, uvažavanjem prostornih, tehničkih i drugih zahtjeva.

Read More

Energetsko certificiranje

Svrha energetskog certifikata je pružanje informacija vlasnicima i korisnicima zgrada o energetskim svojstvima zgrade, potrošnji energije te eventualnim prijedlozima za smanjenje istog ili poboljšanje ukupnih energetskih svojstava. Energetski certifikat mora imati svaka nova zgrada, te postojeća zgrada koja se prodaje, iznajmljuje ili daje na leasing, osim zgrada koje su prema Pravilniku izuzete od obveze izdavanja energetskog certifikata.

Read More