Legalizacija zgrada

Nudimo usluge izrade snimaka izvedenog stanja u svrhu legalizacije bespravno izgrađenih zgrada svih vrsta sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.

Legalizacija bespravno izgrađenih zgrada obuhvaća postupak i pravne posljedice uključivanja u pravni sustav nezakonito izgrađenih zgrada (ozakonjenje zgrada) uvažavanjem prostornih, socijalnih, gospodarskih i tehničkih zahtjeva.